10.2.12

άβατο

βαθια στο χώρο υπάρχει ένα άβατο
αν κάνω να το διανύσω
βρέχει η οροφή πεφτ
αστέρια
πόσες ευχές να προλάβει κανείς;
μένω λοιπόν ακίνητη μήπως και μάθω
να φιλτράρω την παρόρμηση
έτσι έχω μάθει να σε ακούω προσεκτικά
κι ας

λείπεις;